7 YAŞ GRUBUNA ROBOTLA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ


Abstract views: 40 / PDF downloads: 13

Authors

  • Atilla SEKENDİZ
  • Songül BULUT
  • Gülsüm COŞKUN
  • Ayşen KAS
  • Ahmet KAS
  • Murat CANPOLAT

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11207769

Keywords:

Okuma, Robot, Öğretmen, Kodlama, Materyal

Abstract

Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği faaliyetlere katılacağı için, ilköğretime başlamak çocuğun yaşamında önemli bir dönüm sınırıdır. Belirli bir taslak doğrultusunda öğrenme öğretme süreçlerinde verilen yönergeleri yerine getirmek zorundadır. Bu yüzden okumaya karşı gidişatı yönlendirmek açısından ilkokul birinci sınıf ehemmiyetli bir merhaledir
Bu çalışma, ‘Birinci sınıf öğrencilerinin okumayı daha kolay öğrenebilmesi için bir sistem tasarlamak, tasarlanmış bu sistem kullanarak birinci sınıf öğrencilerinin ilgisini çekebilmek, tasarlanmış bu sistem kullanarak birinci sınıf öğrencilerinin okumayı daha kolay öğrenebilmesini sağlamak ve birinci sınıf öğrencilerini kendi elleriyle kodlayacakları robotla tanıştırmak amacıyla yapılmıştır.
Yaptığımız sistemde; Öğretmen öğrencinin okuyacağı kelimeyi tahtaya yazacak, öğrencinin okumasının ardından materyal üzerinde o kelimeyi bulduktan sonra projemizde kullanacağımız bee-bot robotunu kodlayarak bu kelime üzerine gitmesini sağlayacaktır. Farklı olarak öğrenciye kelime ya da harf öğretmen tarafından söylenecek, öğrencinin o kelimeyi materyal üzerinde bularak bee-bot’ u hedef kareye kodlama yaparak yönlendirmesi istenecektir. Kelimeyi bulan ve robotu doğru kodlayan öğrenci alkışlanacaktır. Okula yeni başlayan öğrenciler için okumaya geçmek önemlidir ve bu ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyi olmaktadır. Eğitim hayatları boyunca bundan etkilenmektedirler. Ancak okumaya geçme durumunda sıkıntı yaşayan öğrencilerde yok değildir. Bu tür öğrencilerin ve okumaya geçebilecek tüm öğrencilerin ilgisini çekecek farklı çalışmaların yapılması gerekmektedir

References

Akçam, A. (2022). Dilin tanımı ve önemi. http://docs.neu.edu.tr/staff/aysegul.akcam/dersnotu1_23.pdf

• Beran T., Ramirez-Serrano A., Kuzyk R., Fior M., & Nugent S. (2011). Understanding how children understand robots: Percieved animism in child-robot interaction. International Journal of Human-Computer Studies, 69, 539–550.

• Crystal, D. (2012). English as a global language. Cambridge university press.

• Gönül, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokullardaki yabancı dil öğretimine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Ekuş, B. & Babayiğit, Ö. (2013). İlkokul 2. sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin sınıf ve İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Researcher: Social Science Studies. 40-49.

• Günay, D. V. (2015). İki ya da çok dillilik ve Avrupa toplumu. Turkophone, 2(1), 68-72.

ASES EDUSCI

ASES INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE

ISSN

-6844

Year 3 (2023) Vol:3 Issue: 1 Issued in JUNE, 2023 www.e-edusci.com

https://www.fluentu.com/blog/english-tur/ingilizce-ogrenmek-icin-robotlarla-sohbet-et/ (Erişim Tarihi: 10.10.2023)

• Şevik, M. (2009). İlköğretim birinci kademede dil öğretimi ve sınıf öğretmenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 377-401.

• MEB. (2018). İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara: MEB Yayınları

• Mitnik, R., Nussbaum, M., & Soto, A. (2008). An autonomous educational mobile robot mediator. Autonomous Robots, 25(4), 367-382

• TDK (Türk Dil Kurumu) (2024). Yabancı dil nedir? https:// https://sozluk.gov.tr

Downloads

Published

2023-06-20

How to Cite

SEKENDİZ, A., BULUT, S., COŞKUN, G., KAS, A., KAS, A., & CANPOLAT, M. (2023). 7 YAŞ GRUBUNA ROBOTLA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ. ASES EDUSCI (INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES) ISSN: 2822-6844, 3(1), 53–63. https://doi.org/10.5281/zenodo.11207769

Most read articles by the same author(s)